Η εταιρία AMS διαθέτει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα μηχανήματα μαζικής καταγραφής και παράγωγης μικροφίλμ διαφόρων διαστάσεων.

SMA 51
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής και παραγωγής μικροφίλμ, διαφόρων διαστάσεων.
  • Καταγραφή από 16mm - 35mm
  • Δυνατότητα παραγωγής μικροφίλμ από όλα τα συστήματα εικόνων.

Η εταιρεία διαθέτει την τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη παραγωγής και εμφάνισης μικροφίλμ.

Η διαδικασία παραγωγής δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι διεργασίες παραγωγής με στόχο την παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του λάθους.

O εξοπλισμός αποτελείται από:

  • μηχάνημα παραγωγής του Microfilm
  • μηχάνημα εμφάνισης του Microfilm
SMA UNOMAT
  • Αυτοματοποιημένο Εμφανιστήριο μικροφίλμ.
  • Δεν χρειάζεται η διαμόρφωση χώρου "σκοτεινού δωματίου"