Η A.M.S. αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης συμβατικών αρχείων (έντυπα, έγγραφα, βιβλιοδετημένοι τόμοι, μηχανολογικά & αρχιτεκτονικά σχέδια, microfilms 16-35 mm, microfiche, ακτινογραφίες, κασέτες ήχου-εικόνας, films, φωτογραφίες-slides) με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, hardware και software.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων (Α7-Α0 ) σε bw, grayscale, color
  • Ψηφιοποίηση βιβλιοδετημένων τόμων με χρήση εξειδικευμένων book scanners που εξασφαλίζουν άριστη αναγνωσιμότητα, σε bw, grayscale, color
  • Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και αρχειακού υλικού με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία
  • Ψηφιοποίηση roll microfilms 16 & 35 mm, καθώς και microfiche (jackets) σε bw και grayscale

Το ποιοτικό αποτέλεσμα που αναζητά ένας πελάτης της εταιρείας μας εξασφαλίζεται από την:

  • εξειδίκευση του προσωπικού της εταιρίας A.M.S.
  • πολυετή εμπειρία
  • τήρηση του χρονοδιαγράμματος που τίθεται από τον πελάτη σε συνδυασμό με τις ανάγκες του έργου
  • συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και των πρακτικών ψηφιοποίησης