Η ΑΜS εξειδικεύεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων (Document Management Systems), γνωστών Ελληνικών αλλά και διεθνών κατασκευαστών.

Η εταιρεία, βάσει των αναγκών των πελατών της, σχεδιάζει και προτείνει τις οικονομικότερες λύσεις για διαδικασίες:

Εξειδικευμένο προσωπικό που κατέχει πολυετή εμπειρία στην αναγνώριση εγγράφων και στην τεκμηρίωση ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων σε εξειδικευμένα λογισμικά.

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εισαγωγή του ψηφιοποιημένου υλικού
 • Δυνατότητα προσαρμογής και βελτίωσης της εκάστοτε βάσης δεδομένων
 • Μετατροπή ψηφιοποιημένου υλικού σε όλες τις μορφές ανάγνωσης και επεξεργασίας (πχ. PDF, jpeg, jpeg 2000, png, bmp, pcx, dcx, tiff, Word, Excel, RTF κ.ά.)
 • Εμπορία και Παραμετροποίηση λογισμικών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
 • Συνεχής Υποστήριξη
1. Διαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας (Document Management)

Online Αποθήκη Αρχείων Εγγράφων

Μία ισχυρή, ασφαλής και εύκολη στην χρήση αποθήκη εγγράφων/σχεδίων και εικόνων βασισμένη σε web browser.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να έχει:

 • Ευκολία στην χρήση
 • Δυνατότητα επέκτασης (αριθμός χρηστών/αριθμός εγγράφων)
 • Άμεση αναζήτηση/προβολή/επεξεργασία εγγράφων
 • Δυνατότητα περιορισμένης/απεριόριστης πρόσβασης στους χρήστες
 • Ταξινόμηση εγγράφων ανά κατηγορία
 • Πρόσβαση στα αρχεία μέσω διαδικτύου και αποστολή αρχείων με χρήση e-mail
 • Υποστήριξη διαφόρων format αρχείων (.DOC, .XLS, PDF, εικόνων κ.ά.)
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης του λογισμικού στην εταιρική ιστοσελίδα του πελάτη (ή εναλλακτικά να φιλοξενηθεί από την A.M.S.)
 • Χαμηλό κόστος (απόκτησης/διαχείρισης)

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Εύχρηστο περιβάλλον χρήστη, βασισμένο σε web browser.
 • Πρόσβαση σε πολλαπλά προγράμματα αγοράς για την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Προηγμένη πρόσβαση χρήστη/ομάδας και επίπεδο διαμόρφωσης.
 • Τα έγγραφα οργανώνονται σε Document Profiles, όπου περιγράφονται με επιπρόσθετες πληροφορίες που αποθηκεύονται σε πεδία που ορίζονται από τον χρήστη.
 • Εξελιγμένος μηχανισμός τιμολόγησης που επιτρέπει την παρακολούθηση και μέτρηση όλων των δραστηριοτήτων των χρηστών στο σύστημα (uploads/downloads/αναζητήσεις).
 • Υποστήριξη διαφόρων format αρχείων: .DOC, .XLS, PDF, εικόνων κ.ά.
 • Δυνατότητα upload/download μοναδικών αρχείων ή ολόκληρων φακέλων.
 • Προηγμένη δυνατότητα της μηχανής αναζήτησης να κατεβάζει αρχεία από προσαρμοσμένα αποτελέσματα αναζήτησης.
 • Δυνατότητα ανεβάσματος αρχείων είτε από web browser είτε από αποκλειστική εφαρμογή του desktop.
 • 'Έλεγχος έκδοσης αρχείου.
 • Αναζήτηση περιεχομένου των εγγράφων στα πιο γνωστά format : DOC, XLS, PDF, TXT, HTML.
2. Διαχείριση Περιεχομένου & Επεξεργασίας Εικόνας

Imaging Platform

H πλατφόρμα Imaging Platform αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και επεξεργασίας/διαχείρισης εικόνων για τις απαιτήσεις των πελατών μας. Εξασφαλίζει σάρωση εγγράφων από διάφορους σαρωτές, καθώς και εισαγωγή εικόνων από φακέλους που βρίσκονται στην μονάδα όπου είναι εγκατεστημένο. Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων των αρχείων μέσω της τεχνολογίας OCR με σκοπό την εισαγωγή τους σε βάσεις δεδομένων και επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα.

 • Σάρωση
 • Αποθήκευση
 • Διαχείριση - Οργάνωση
 • Επεξεργασία διαφόρων format αρχείων

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Σάρωση/εισαγωγή εγγράφων σε format jpeg, tiff, pdf, png και εξαγωγή στα αντίστοιχα format
 • Σάρωση σε ασπρόμαυρο format 1 bit (black and white), σε τόνους του γκρι 8 bit (grayscale), έγχρωμο 24 bit (color). Αυτά τα format μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ταυτόχρονα σε κάθε σάρωση\εισαγωγή εγγράφων
 • Σάρωση από 75 έως 500 dpi, για εισαγωγή εικόνων από φάκελο ή σάρωση στα dpi που προσφέρει ο σαρωτής που διαθέτουμε
 • Σάρωση ενός φακέλου με ταυτόχρονο διαχωρισμό του σε υποφακέλους
 • Σάρωση με αναγνώριση barcode
 • Επιλογή σάρωσης simplex (μπροστινή όψη) ή duplex (μπροστινή και πίσω όψη).
 • Αυτόματη αποκοπή περιθωρίων (crop)
 • Αυτόματη διόρθωση κλίσης εικόνας (deskew)
 • Καθαρισμός άκρων εικόνας (edge cleanup)
 • Αφαίρεση τρυπών που δημιουργήθηκαν κατά την αρχειοθέτηση των εγγράφων σε dossiers, classeurs κ.λ.π. (hole punch removal)
 • Αφαίρεση λευκών σελίδων με δυνατότητα τροποποίησης της ευαισθησίας του προγράμματος για προσεκτική και σίγουρη αφαίρεση των σελίδων αυτών χωρίς απώλεια σελίδων που έχουν δεδομένα (delete blank pages)
 • Αυτόματη περιστροφή των εικόνων ανάλογα με τη φορά του κειμένου (auto rotate)
 • Ανάλογα με την ποιότητα των εγγράφων και τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτά, το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιήσει την εμφάνισή τους με διόρθωση της φωτεινότητας (brightness), της αντίθεσης (contrast) και της gamma σε κάθε εικόνα. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα ή χειροκίνητα σε κάθε μία εικόνα ξεχωριστά αν το υλικό μας είναι πολύ δύσκολο στην επεξεργασία του. Ειδικά η επεξεργασία των εικόνων που έχουν σαρωθεί\εισαχθεί σε black and white format αποτελούν το πιο δύσκολο κομμάτι μίας σάρωσης. Σε αυτόν τον τομέα, το Imaging Platform καινοτομεί καθώς διαθέτει τους καλύτερους αλγόριθμους και την πληρέστερη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων αρχείων.

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

 • αυτόματη φωτεινότητα
 • αυτόματη διαύγεια (με δυνατότητα επιλογής χαμηλή-υψηλή)
 • αλλαγή πυκνότητας γραμμάτων και γραμμών
 • αφαίρεση θορύβου (speckle removal)
 • Το λογισμικό Imaging Platform μπορεί να σαρώσει έγγραφα από σαρωτές τύπου flatbed που ενδείκνυνται για βιβλία και από σαρωτές τύπου feeder που χρησιμοποιούνται για λυτά έγγραφα. Όσον αφορά τα βιβλία και κάθε τύπου δισέλιδα έγγραφα, η πλατφόρμα Imaging Platform μπορεί να κάνει αυτόματη αποκοπή των εικόνων σε αριστερή και δεξιά, δίνοντας μας τη δυνατότητα επιλογής των εικόνων προς αποκοπή καθώς και την αυξομείωση περιθωρίων
 • Αναγνώριση δεδομένων με την τεχνολογία OCR σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής
 • Δυνατότητα επεξεργασίας της ονομασίας των εικόνων με απεριόριστα πεδία. Για παράδειγμα, μία εικόνα μπορεί να πάρει την ονομασία της βάσει διαφόρων πεδίων που υπάρχουν σε αυτή (αριθμός σελίδας, κάποιος αύξοντας αριθμός που ενδέχεται να υπάρχει κ.λ.π.)
 • Το λογισμικό μπορεί να διαχειριστεί όλα τα δεδομένα, για την μετάπτωσή τους σε βάση δεδομένων.
 • Ταυτόχρονα με την εξαγωγή των εικόνων, το λογισμικό μπορεί να εξάγει αρχείο csv/txt.
 • Δίνεται επίσης η δυνατότητα διαχωρισμού αναδιπλούμενων εικόνων διαφόρων τύπων με αρίθμηση κατ' επιλογήν του χρήστη
 • Το Imaging Platform διατίθεται κατ' επιλογήν με επιπρόσθετα προγράμματα (plug-ins), τα οποία μπορούν να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία επεξεργασίας του αρχειακού υλικού. Ενδεικτικό πρόγραμμα (plug-in) είναι το CaptureBites, το οποίο κάνει ειδική επεξεργασία στις εικόνες, όπως εξομάλυνση των άκρων μίας εικόνας

Η πλατφόρμα Imaging Platform καινοτομεί απλοποιώντας τις διαδικασίες ψηφιοποίησης, αποθήκευσης και οργάνωσης εγγράφων, σε υψηλές ταχύτητες ανεξαρτήτως μεγέθους αρχείων. Εύκολο στη χρήση του για τους αρχάριους, πανίσχυρο για τους επαγγελματίες.