Η AMS, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος εταιρειών εξειδικευμένου εξοπλισμού σάρωσης και μικροφωτογράφισης, έχει τη δυνατότητα να προμηθεύει τους πελάτες της με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και να τους παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη.

Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού σε:

  • Επίπεδους Σαρωτές, μεγέθους Α3 ,Α2, Α1, Α0 υψηλών επιδόσεων, των κατασκευαστών ProServ/SMAeDocument, Image Access, Epson, Microtek
  • High Speed Document Scanners Α3/Α4 των κατασκευαστικών εταιρειών Fujitsu, Epson, Visionshape, Kodak
  • Ολοκληρωμένη σειρά Σαρωτών Βιβλίων (Book Scanners) των κατασκευαστών ProServ/SMAeDocument, μεγέθους Α3, Α2 ,Α1, Α0
  • Ρομποτικά συστήματα ψηφιοποίησης της εταιρείας Qidenus Technologies
  • Σαρωτές για Microfilm των κατασκευαστών Solar, ScreenScan, Nextscan
  • Σαρωτές για φιλμ των κατασκευαστών Nikon, Microtek
  • Microfilm Writer της εταιρίας SMAeDOC
  • Microfilmers της εταιρίας SMAeDOC
  • Microfilm Readers