A.M.S. Logistics Services

Η A.M.S. LOGISTICS παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας (κατά περίπτωση και σε τρίτους), άμεσα, έγκαιρα, αξιόπιστα, με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές, σε προσυμφωνημένο χρόνο παράδοσης και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ποιότητα.

Αναλαμβάνουμε την:

  • Παραλαβή του φυσικού αρχείου από τον χώρο του πελάτη
  • Οργάνωση και ταξινόμηση του φυσικού αρχείου (αρχειακές κούτες, dossier, classeur, άλλες ειδικές συσκευασίες)
  • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση κυτίων του φυσικού αρχείου (με barcode) σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Άμεση ανάκτηση των αρχείων
  • Αποθήκευση και φύλαξη του φυσικού αρχείου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
  • Απολύμανση και καθαρισμό του φυσικού αρχείου