Η εταιρεία AMS, συνεργάζεται με εξειδικευμένους προμηθευτές του χώρου, για να προσφέρει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση ασφαλούς αποθήκευσης των παραγόμενων ή των ήδη διαθέσιμων ρολλών μικροφίλμ.